PSYKOLOG

IBEN BUEMANN

autoriseret

specialist og supervisor

i psykoterapi

 

I 1991 blev jeg cand. psych. fra Københavns Universitet, autoriseret i 1996 af Psykolognævnet under Socialministeriet, godkendt specialist og supervisor i psykoterapi i 2004 af Dansk Psykologforening.

Jeg har efteruddannelse i Kognitiv Adfærdsterapi og er instruktør i Mindfulness Meditation.

 

Siden 1992 har jeg arbejdet med Kognitiv Adfærdsterapi på forskellige psykoterapeutiske behandlingssteder.

I 1995 var jeg medstifter af Buemann & Wattar, Kognitivt Psykologcenter og fungerede indtil 2005 som partner og leder af centret sammen med psykolog Ulla Wattar.

I 2006 startede jeg privat praksis, Psykolog Iben Buemann ApS.

 

 

Mine hovedområder er:

 

  • Individuelle terapiforløb på Kognitiv Adfærdsterapeutisk grundlag.
  • Undervisning og supervision af psykologer, læger og andre behandlere i Kognitiv Adfærdsterapi på diverse psykoterapeutiske behandlingssteder.
  • Workshops i Mindfulnessbaserede tilgange.

 

 

Udvalgte erfaringer og projekter:

 

Mindfulness meditation har jeg praktiseret og undervist i siden 2004. Jeg afholder løbende kurser i Mindfulness for såvel alment interesserede, klienter samt behandlere. Endvidere anvender jeg Mindfulness i stigende grad som en del af den kognitive terapi.

Jeg er uddannet instruktør i Mindfulness Baseret Kognitiv Terapi (2004 og videreuddannet i 2008).

Løbende deltager jeg i kurser og retreats indenfor Mindfulness for at holde såvel egen praksis samt min viden indenfor området ajour.

 

Fra 2001-2005 deltog jeg i et forskningsprojekt omkring en randomiseret kontrolleret undersøgelse af Kognitiv Adfærdsterapeutisk behandling af sygdomsangst. Projektet blev udført i samarbejde med Psykolog Ulla Wattar fra Kognitivt Psykologcenter, afd. læge Per Sørensen, overlæge Morten Birket-Smith fra Liaison Psykiatrisk Enhed, Bispebjerg Hospital og Paul Salkovskis fra Maudsley Hospital i London samt psykologerne Mette Albertsen og Sisse Sander Strange.

 

Endvidere deltager jeg løbende i efteruddannelseskurser og i internationale konferencer.

 

Jeg er medlem af Dansk Psykologforening www.dp.dk og SAKT (Selskab af adfærds-kognitive terapeuter) www.sakt.dk.

 

Som autoriseret Psykolog og medlem af Dansk Psykologforening er jeg underlagt Psykologloven. Det betyder jeg har tavshedspligt og arbejder efter særlige etiske regler.

 

Psykolog Iben Buemann ApS - Strandvejen 153, 1.tv. - 2900 Hellerup - Tlf.: 21 72 00 32 - E-mail: psykolog@ibenbuemann.dk